ماشین کنترلی دیوار رو اسپایدر با ارسال فوری و گارانتی تحویل فروش انحصاری ماشین های کنترلی دیوار رو اسپایدر با 25 درصد تخفیف با خرید اینترنتی از سایت http://spidercar.ir 2019-11-13T04:45:17+01:00 text/html 2017-08-13T08:46:57+01:00 spidercar.ir تک سبد تلفن : 03134418533 انواع ماشین کنترلی ارزان و اسباب بازی های جالب http://spidercar.ir/post/4 اسباب بازی و ماشین های کنترلی با قیمت مناسب و ارسال به سراسر ایران را در فروشگاه دارای نماد اعتماد ملی انجام دهید تا بلافاصله در آدرس مورد نظر خود دریافت نمایید.<br>برای مشاهده توضیحات و تصاویر کامل بر روی دکمه توضیحات بیشتر کلیک کنید.<br><br><div align="center"><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b t-padding5-rl"> <div class="row c-product tpadding10"> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/entertainment/toys/machine_control/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%DB%8C_deformer_engine"><div class="img"><img src="https://static.taksabad.com/attachments/180180129247138039131135237231137088092108136157/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%DB%8C-Deformer" class="img-responsive thumbnail" alt="ماشین کنترلی deformer"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10 "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/entertainment/toys/machine_control/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%DB%8C_deformer_engine"><div class="p-name text-white" itemprop="name">ماشین کنترلی Deformer Engine</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="59000" class="priceP">59,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان<br><br></span></span><p style="text-align: center;"><a href="https://taksabad.com/entertainment/toys/machine_control/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%DB%8C_deformer_engine" target="" title=""><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"></a></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><br></p><br> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b t-padding5-rl"> <div class="row c-product tpadding10"> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/entertainment/toys/machine_control/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C_lamborghini"><div class="img"><img src="https://static.taksabad.com/attachments/244136087178184192116066003075098005001081250052/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C" class="img-responsive thumbnail" alt="ماشین کنترلی لامبورگینی"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10 "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/entertainment/toys/machine_control/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C_lamborghini"><div class="p-name text-white" itemprop="name">ماشین کنترلی لامبورگینی Lp700</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="119000" class="priceP">119,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان<br><br></span></span><p style="text-align: center;"><a href="https://taksabad.com/entertainment/toys/machine_control/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C_lamborghini" target="" title=""><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"></a></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><br></p><br> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b t-padding5-rl"> <div class="row c-product tpadding10"> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/entertainment/toys/lego/%D9%84%DA%AF%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%AF%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D9%BE_12DA"><div class="img"><img src="https://static.taksabad.com/attachments/064052068192037174115235165048143173184080180053/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%84%DA%AF%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%DB%8C" class="img-responsive thumbnail" alt="لگو کنترلی گلدن کاپ"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10 "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/entertainment/toys/lego/%D9%84%DA%AF%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%AF%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D9%BE_12DA"><div class="p-name text-white" itemprop="name">ماشین لگو کنترلی گلدن کاپ GOLDEN CUP12DA</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="51000" class="priceP">51,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان<br><br></span></span><p style="text-align: center;"><a href="https://taksabad.com/entertainment/toys/lego/%D9%84%DA%AF%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%AF%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D9%BE_12DA" target="" title=""><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"></a></p><p style="text-align: center;"><br></p><br><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b t-padding5-rl"> <div class="row c-product tpadding10"> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/entertainment/toys/helicopters/%D9%87%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3733-"><div class="img"><img src="https://static.taksabad.com/attachments/229173079143122086173141088214149210066194209053/%D9%87%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%AA%D8%B1-v-max.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="هلی کوپتر vmax"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10 "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/entertainment/toys/helicopters/%D9%87%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3733-"><div class="p-name text-white" itemprop="name">هلیکوپتر کنترلیVMAX HX733</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="75000" class="priceP">75,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان<br><br></span></span><span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency"><br></span></span><p style="text-align: center;"><a href="https://taksabad.com/entertainment/toys/helicopters/%D9%87%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3733-" target="" title=""><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"></a></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><br></p><br> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b t-padding5-rl"> <div class="row c-product tpadding10"> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/entertainment/toys/helicopters/%D9%87%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%AA%D8%B1_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%DB%8C_br6608"><div class="img"><img src="https://static.taksabad.com/attachments/174139043189109037086006235042216133091211021054/%D9%87%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="هلیکوپتر کنترلی king"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10 "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/entertainment/toys/helicopters/%D9%87%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%AA%D8%B1_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%DB%8C_br6608"><div class="p-name text-white" itemprop="name">هلیکوپترکنترلی KING</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="89000" class="priceP">89,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان<br><br></span></span><span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency"><br></span></span><p style="text-align: center;"><a href="https://taksabad.com/entertainment/toys/helicopters/%D9%87%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%AA%D8%B1_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%DB%8C_br6608" target="" title=""><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"></a></p><br> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div></div> text/html 2017-03-15T09:07:01+01:00 spidercar.ir تک سبد تلفن : 03134418533 اسباب بازی مگامایند http://spidercar.ir/post/3 <div align="center"><div>لگوی مگامایند،&nbsp;<b style="background-color: orange;"><font color="#ff0000">5 نوع مختلف با بسته بندی های 50-75-150-200-400 تکه</font>&nbsp;</b>عرضه شده که هر کسی بسته به سن و علاقه اش میتونه از اونا استفاده کنه و ساعت های خوش و دلچسبی رو داشته باشه. پس عجله کنین و از لیست زیر مگامایند خودتونو سفارش بدین.&nbsp;</div> <div><br></div> <table style="text-align: center;" width="728" height="1734" border="2"><tbody> <tr> <td><img src="http://imageserver.ir/42455/%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%84%da%af%d9%88-%d9%85%da%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af.jpg" alt="megamind" width="373" height="413"></td> <td><img src="http://imageserver.ir/42456/%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%da%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af.jpg" alt="lego megamind" width="358" height="398"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(255, 251, 0);"> <p><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">پیشنهاد طلایی&nbsp;پکیج 400 تایی + لوازم جانبی و دفترچه راهنما</span></strong></p> <p><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت محصول اورجینال 48000 تومان</span></strong></p> <p><a href="http://parasto.net/toy/Megamind" target="_blank"><img src="http://imageserver.ir/42461/more.png" alt=""></a></p> </td> <td style="background-color: rgb(255, 251, 0);"> <p><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">اسباب بازی لگو مگامایند پک 200 تایی + لوازم جانبی</span></strong></p> <p><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت محصول اورجینال 38000 تومان</span></strong></p> <p><a href="http://parasto.net/toy/lego-megamind-200" target="_blank"><img src="http://imageserver.ir/42461/more.png" alt=""></a></p> </td> </tr> <tr> <td><img src="http://imageserver.ir/42454/%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-lego-megamind.jpg" alt="اسباب بازی مگامایند" width="363" height="404"></td> <td><img src="http://imageserver.ir/42457/%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%da%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af-Lego-megamind.jpg" alt="اسباب بازی لگو مگامایند" width="363" height="403"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(255, 247, 0);"> <p><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">اسباب بازی لگو مگامایند پک 150 تایی چمدانی + صفحه چسبان</span></strong></p> <p><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت محصول اورجینال 35000 تومان</span></strong></p> <p><a href="http://parasto.net/toy/lego-megamind-150" target="_blank"><img src="http://imageserver.ir/42461/more.png" alt=""></a></p> </td> <td style="background-color: rgb(255, 247, 0);"> <p><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">اسباب بازی لگو مگامایند پک 75 تایی</span></strong></p> <p><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت محصول اورجینال 24500 تومان</span></strong></p> <p><a href="http://parasto.net/toy/lego-megamind-75" target="_blank"><img src="http://imageserver.ir/42461/more.png" alt=""></a></p> </td> </tr> <tr> <td> <img src="http://imageserver.ir/42458/%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%84%da%af%d9%88-%d9%85%da%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af-megamind.jpg" alt="خرید اسباب بازی مگامایند" width="343" height="382"><br><br> </td> <td><img src="http://imageserver.ir/42455/%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%84%da%af%d9%88-%d9%85%da%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af.jpg" alt="megamind" width="362" height="398"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(255, 251, 0);"> <p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>اسباب بازی لگو مگامایند 50 تایی</strong></span></p> <p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>قیمت محصول اورجینال 19500 تومان</strong></span></p> <p><a href="http://parasto.net/toy/lego-megamind-50" target="_blank"><img src="http://imageserver.ir/42461/more.png" alt=""></a></p> </td> <td style="background-color: rgb(255, 251, 0);"> <p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>اسباب بازی لگو مگامایند پک 400 تایی + لوازم جانبی و دفترچه راهنما</strong></span></p> <p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>قیمت محصول اورجینال 48000 تومان</strong></span></p> <p><a href="http://parasto.net/toy/Megamind" target="_blank"><img src="http://imageserver.ir/42461/more.png" alt=""></a></p> </td> </tr> </tbody></table> <br></div> text/html 2015-04-16T11:17:00+01:00 spidercar.ir تک سبد تلفن : 03134418533 فروشگاه اینترنتی ژل افزایش قد http://spidercar.ir/post/2 اگر به دنبال روشی بی خطر برای بلند قد شدن می گردید استفاده از ژل افزایش قد بتال را به شما پیشنهاد می کنیم.<br>شما می دانید راه های مختلفی برای بلند قد شدن وجود دارد که هر کدام می توانند خطر آفرین و آسیب رسان باشند و شما را به هدف دلخواهتان نرساند بنابراین می توانید روشی را امتحان نمایید که در آن افزایش قد شما هر چقدر هم که کم باشد تضمینی صورت می گیرد و در کوتاه ترین زمان ممکن و بدون اتلاف وقت به قد دلخواه خود دست خواهید یافت.<br><a href="http://increase.metroshop.ir/" target="_blank" title="ژل افزایش قد">ژل افزایش قد</a> بتال همراه با گارانتی تعویض هفت روزه در این فروشگاه ارائه می گردد تا در صورت عدم رضایت مشتری از محصول امکان برگشت آن وجود داشته باشد.<br><br><div align="center"><img src="http://imageserver.ir/19025/61pPtwxRcAL._SX450_.jpg" alt="ژل افزایش قد" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"><br><p align="center"><font size="5"><b>قیمت : <font color="#CC0000">15000</font> تومان</b></font><br></p><p align="center"><a href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005jelafayesh" target="_blank" title=""><img src="http://buy-glasses.ir/Files/post.jpg" alt="دكمه خرید پستی ژل افزایش قد" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"></a></p> <br></div> text/html 2014-11-11T06:21:49+01:00 spidercar.ir تک سبد تلفن : 03134418533 فروش ماشین کنترلی دیوار رو اسپایدر + تخفیف http://spidercar.ir/post/1 <div align="right">فروش ویژه ماشین کنترلی دیوار روی اسپایدر با 20 درصد تخفیف بابت خرید اینترنتی از سایت اصلی اسپایدر کار ، شما می توانید این اسباب بازی حیرت انگیز را با تخفیف ویژه از فروشگاه ما خریداری کنید و بعد از دریافت کالا درب منزل هزینه آن را پرداخت نمایید. برای خرید اینترنتی ماشین کنترلی دیواری و سقف یک اسباب بازی جدید با تکنولوژی ساخت پیشرفته است که به راحتی برروی دیوار و زیر سقف و در جهت های چپ و راست عقب و جلو حرکت می کند&nbsp; در واقع این یک میکرو اسباب بازی میباشد&nbsp; خود ماشین توسط دستگاه کنترل شارژ می شود و دستگاه کنترل با 6 باتری قلمی تغذیه می شود&nbsp; از دو چراغ عقب و دو چراغ جلو برخوردار است.<br></div><br><br><br><b>مشخصات کامل :</b><br><br>نام تجاری : wall climber<br>ساخت کشور : چین<br>گروه سنتی : 5 تا 10 سال<br>سایز : طول 15 سانتی متر&nbsp; ، عرض 8 سانتی متر<br><br><div align="center"><br><b>ماشین اسپایدر کنترلی ( دیوار رو )</b></div><div align="center"><b><br></b></div><div align="center"><img src="https://static.taksabad.com/attachments/032057049009049246063052136112038142203014004192/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><b><br></b><div align="right">این اسباب بازی <span itemprop="description">قابلیت حرکت بر روی سقف و دیوار های گچی رنگ شده و کاغذ دیواری را دارد و بدون هیچ گونه اثر خش روی دیواری از راه دور توسط ریموت خود کنترل میشود ، در ضمن ضد ضربه و ضد شکستگی نیز بوده و سال های سال شما و فرزندتان را سرگرم&nbsp; می کند. سیستم این وسیله به گونه ای طراحی شده که می تواند حتی روی سقف نیز حرکت کند و به پایین سقوط نکند.<br><br><br><br></span><div align="center"><img class="pswp__img" src="https://static.taksabad.com/attachments/031143072085041119150242051194071099008170248185/%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%DB%8C" style="display: block; backface-visibility: hidden;" width="643" height="481"><span itemprop="description"></span><br><span itemprop="description"></span></div><span itemprop="description"><br>حتما شما هم از روش کار این ماشین جادویی تعجب کرده اید و کنجکاو هستید بدانید سیستم این وسیله به چه صورت می باشد ، برای این کار کافیست روی دکمه خرید پستی کلیک کنید و هم اکنون ماشین کنترولی دیوار رو اسپایدر را از ما خریداری نمایید.<br><br></span></div><br><b><font size="2" color="#6600CC">ارسال سریع به سراسر نقاط ایران</font><font size="2"><br><br><font color="#009900">دارای بسته بندی صد در صد اورجینال</font><br><br><font color="#FF6600">بهترین هدیه برای فرزند شما</font><br><br><font color="#000099">دارای 3 رنگ مشکی ، سفید و آبی<br><br><br><br><font color="#FF0000">برای خرید این اسباب بازی زیبا روی دکمه خرید پستی زیر کلیک کنید</font><br><br></font></font></b><br><font size="4"><b><font size="4"><b>قیمت <font color="#CC33CC">54000</font> تومان</b></font></b></font></div><div align="center"><font size="4"><b><br></b></font><a href="https://taksabad.com/entertainment/toys/machine_control/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%B1%D9%88_wall_climber" target="_blank" title=""><img src="http://imageserver.ir/35772/more.jpg" alt="" vspace="0" hspace="NaN" border="NaN" align="bottom"></a><br><br><br><img src="http://bastanisaz.com/Files/touch/3.jpg" alt="ماشین کنترلی اسپایدر" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img class="pswp__img" style="backface-visibility: hidden; opacity: 1;" src="https://static.taksabad.com/attachments/171210094005111048020138135009136151171095162041/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88" width="659" height="493"><br><br><img src="http://bastanisaz.com/Files/touch/1.jpg" alt="ماشین کنترلی دیواری رو" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br><div align="center">ویدیوهای تبلیغاتی این ماشین اعجاب انگیز را هم اکنون مشاهده نمایید<br><br><br></div></div><div align="center"><iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/7Tr2R/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" width="600" height="360"></iframe><br><br><br></div><div align="center"><iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/6Cq2U/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" width="600" height="360"></iframe></div>